De Boerhaven is gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van persoonlijkheidsstoornissen volgens de nieuwste inzichten met bewezen effectieve therapieën (evidence-based). 

Binnen de Boerhaven bieden we diverse behandelmethodes aan voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek in Twente. De behandeling vindt bij voorkeur plaats in een groep. Bij de start van de behandeling brengen we in kaart welke problemen je ervaart en welke behandelmethode het best passend is. De behandeling varieert van 1,5 uur tot vier dagen in week. 

Mentalization Based treatment (MBT)

Binnen deze behandeling staat bewustwording van uw handelen, gevoelens en gedrag met name binnen sociale interactie centraal. Vanuit deze bewustwording wordt gewerkt aan verandering.

ACT-Persoonlijkheidsstoornis

ACT-PersoonlijkheidsStoornis (Assertive Community Treatment) is een werkwijze die een multidisciplinair team in staat stelt maatwerk te bieden aan mensen met ernstige psychiatrische problematiek. 

Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT PD)

De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

Schematherapie (SFT)

Schematherapie(SFT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die mensen kan helpen om hardnekkige patronen van denken, voelen en doen te veranderen.
Binnen de Boerhaven hebben we behandelaanbod ambulant en klinisch.