De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een kader voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. De behandeling haalt de gemeenschappelijke werkzame elementen uit bestaande effectieve behandelingen, aangevuld met praktijkkennis van professionals, cliënten en naasten.

Binnen de zorglijn GI-PD wordt er in eerste instantie aandacht besteed aan de diagnostiek en doelstellingen voor de behandeling. Dit onderzoek noemen we de contracteerfase waarin we samen met jou tot een passend behandelplan willen komen.
De behandeling bestaat vaak uit een groepsbehandeling al dan niet gecombineerd met individuele gesprekken, het betrekken van naasten, het doen van opdrachten via e-health of medicatie. Bij de Boerhaven kijken we naar de terugkerende psychologische patronen, leefstijl/somatische problemen en sociaal-maatschappelijke problemen (zoals moeite met het op orde houden van financiën, regelen van huisvesting, vasthouden van werk en/of andere dagbesteding).

Het doel van de GIT-PD behandeling is dat er afname komt van de klachten die voortkomen uit persoonlijkheidsproblematiek. Dit doen we door een psychotherapeutisch behandeling met behandeldoelen zoals bijvoorbeeld: werken aan een beter zelfbeeld, verbetering van de interacties met anderen, het aanleren van een andere manier van omgaan met emoties, oplopende spanning en problemen en verbeteren van je leefstijl.

Wil je meer weten over GIT-PD bij de Boerhaven
informatie folder GIT-PD cliënten en GIT-PD (Guideline-informed treatment - Personality Disorders)

Met onze SmartCard kan je zien welke fases er in de behandeling zijn.
Smartcard