Als expertise centrum zijn wij ons ervan bewust dat er bij aanmelding hoge nood is voor een behandeling. Wij streven er dan ook naar om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, door effectiviteit in de behandeling, zonder daarbij tijd en aandacht te verliezen voor de cliënt.

Wij streven er naar de wachttijden kort te houden. Helaas lukt dit niet altijd. Soms moeten mensen met persoonlijkheidsproblematiek enkele weken wachten voor een eerste gesprek. 

Overzicht Actuele wachttijden.