Naasten en betrokken personen uit de omgeving van de cliënt, zijn in de kennismaking welkom en mogen mee naar de gesprekken.

Het kan zijn dat de regiebehandelaar hierover andere afspraken met je maakt. De regiebehandelaar kan indien er zich op dit gebied problemen voordoen gewenst en noodzakelijk, een intermediaire rol spelen. Tijdens de start van de behandeling worden in overleg kennismakingsgesprekken gepland met de meest betrokken naasten. Dit gesprek is informatief van aard. Soms zijn meerdere gesprekken nodig; Deze gesprekken worden in overleg ingepland en en zullen aangemerkt worden als systeemtherapie.