Autisme

Wat is Autisme Spectrum Stoornis

Autisme Spectrum Stoornis (ASS of Autisme) is een stoornis in de informatieverwerking in de hersenen. Iedereen kan ASS hebben, of je nu een verstandelijke beperking hebt of hoog intelligent bent. Als je autisme hebt, vind je sociale contacten en communicatie tussen mensen, maar ook onvoorziene veranderingen lastig.

Sinds mei 2014 is een nieuwe indeling van psychische ziekten, de DSM-5 van kracht. In de oude indeling kenden we onder meer het syndroom van Asperger, Klassiek Autisme en Pervasieve Ontwikkelingsstoornis niet anderszins omschreven (PDD-NOS). Bij nieuwe diagnoses wordt alleen nog de term Autisme Spectrum Stoornis gebruikt.

 Hoe herken je een Autisme Spectrumstoornis

 • Problemen hebben in de omgang met anderen. Je vindt het bijvoorbeeld lastig om emoties goed te herkennen en lichaamstaal of gezichtsuitdrukkingen te begrijpen.
 • Het hebben van specefieke interesses en eenzijdige aandacht voor één bepaald onderwerp. Zo zie je bij kinderen met autisme soms dat ze alles weten van bijvoorbeeld sterrenkunde of computers.
 • Sterke behoefte hebben aan gewoontes en vaste rituelen
 • Moeite met verandering

De gevolgen van Autisme Spectrum Stoornis

Veel mensen met autisme hebben moeite op school of op het werk goed te functioneren. Een klein deel redt het zonder hulp. De meeste mensen hebben toch ondersteuning in de schoolperiode nodig. Ook  later op het werk zal een werkgever rekening moeten houden met de beperking. Ook in privérelaties is autisme vaak een handicap. Het is voor veel mensen moeilijk om een partnerrelatie aan te gaan of te onderhouden.

Het verloop van Autisme Spectrum Stoornis

Van autisme kun je niet genezen. Het is wel mogelijk dat je door goede behandeling beter functioneert. De mate waarin verbetering mogelijk is, hangt sterk samen met de ernst van de klachten. Er zijn mensen die het maatschappelijk goed redden en er zijn mensen die in de loop van hun leven regelmatig zorg nodig hebben. Je kunt vaardigheden aanleren waarmee de omgang met anderen makkelijker wordt. Hoe beter dit lukt, hoe beter ook de kansen op school, op werk en binnen relaties.

Behandeling en advies bij Autisme Spectrum Stoornis

Bij elke vorm van behandeling is het belangrijk dat je goed geïnformeerd bent over de klachten, hoe ze onstaan en/of verergeren en over de mogelijke aanpak. Snappen wat autisme is, en accepteren dat het er is helpt bij het maken van goede keuzes in een behandeling.

Bij jonge kinderen

Bij jonge kinderen zal de behandeling vooral bestaan uit ondersteuning van de ouders. Ouders worden geholpen om goede opvoeders te blijven, ook als het soms moeilijk wordt. Verder worden ouders ondersteund bij de keuze voor voorzieningen bijvoorbeeld bij school, of om het zelf te kunnen volhouden.

Bij oudere kinderen en volwassenen

De behandeling richt zich vooral op het aanleren van sociale vaardigheden en het verduidelijken van de betekenis van de sociale context. Het gaat hier vooral om communiceren en structuren en hoe je om kunt gaan met vriendschapsrelaties, intimiteit en seksualiteit. Naast het aanleren van vaardigheden kan ook begeleiding onderdeel zijn van behandeling. Daarnaast wordt soms ook gekeken of aanpassing vanuit de omgeving mogelijk is. Een autisme-vriendelijke werkomgeving, schoolklimaat of woonomgeving, kunnen de wereld overzichtelijk houden.

Tips

 • Leer hoe je stress en drukte in je hoofd zo goed mogelijk kunt hanteren. Bijvoorbeeld met een cursus Mindfulness.
 • Misschien vind je het prettig activiteiten te ondernemen met andere mensen met autisme.
 • Iets drinken is dé netwerkborrel voor en door mensen met autisme: www.ietsdrinken.nl
 • Voor kinderen:
 • Op school kan het uitmaken waar je gaat zitten: kies bijvoorbeeld een plek waarbij jij je het best kunt concentreren.
 • Zeg zo duidelijk mogelijk tegen anderen wat je wel en niet wilt.
 • Vind je het moeilijk om te onthouden hoe je dingen moet doen? Hang dan briefjes op met aanwijzingen voor jezelf.
 • Trek jezelf even terug als het te druk is om je heen.

De invloed op kinderen

Wanneer een ouder psychisch ziek is, heeft elk gezinslid hier mee te maken. Kinderen merken dit altijd. Als ouders moeilijke tijden doormaken is dat voor kinderen vaak verwarrend en soms beangstigend. Kinderen hebben een eigen beleving van de ziekte en eigen vragen of zorgen. Sommige kinderen vinden het lastig vragen te stellen omdat ze hun ouders niet willen belasten. Kinderen blijven dan met vragen rondlopen. Gevoelens van schuld en schaamte kunnen zowel bij kinderen als ouders een gevolg zijn. Het is belangrijk dat kinderen uitleg krijgen over de situatie die zich afspeelt. Mediant biedt in de thuissituatie gesprekken aan mensen die voor de eigen psychische problemen al hulp krijgen en thuiswonende kinderen hebben.