Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Twente biedt volwassenen (18-60 jaar) met AutismeAD(H)Daanvullend diagnostisch onderzoek, (mede)behandeling, consultatie en advies.

Het COS richt zich op mensen met:

  • Een Autisme Spectrum Stoornis (normaal tot hoogbegaafd)
  • AD(H)D 

Bekijk ook de folder van COS.

COS Folder

Contact

Het COS is gevestigd binnen locatie De Opmaat, Laan van Driene 101, Hengelo.
Het telefoonnummer is: 074- 256 32 56. Het secretariaat is iedere werkdag van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Het mailadres is:  costwente@mediant.nl. 

Aanmelden

De huisarts of praktijkondersteuner stelt de eerste diagnose en meldt iemand aan bij Mediant. Daarna volgt de uitnodiging voor een eerste kennismaking.
De professional van Mediant adviseert over de meest geschikte behandeling. Na instemming start de behandeling zo snel mogelijk.

Soms is de conclusie dat behandeling van een klacht thuishoort bij een andere hulpverlener. Mediant werkt samen met zorginstellingen in allerlei vakgebieden. Op deze wijze word je snel begeleid naar de juiste hulpverlener, zowel intern als extern.

Verwijzen

Meer weten over verwijzen naar het centrum voor Ontwikkelingsstoornissen? Neem dan contact op met het secretariaat van COS via 074-256 32 56
Vragen kunt u ook stellen via:  costwente@mediant.nl Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen. 

Verwijzen kan via Zorgdomein. Geen Zorgdomein en wel interesse? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via  communicatie@mediant.nl. 

SMS-Alert

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen biedt SMS-Alert als extra service aan. Men ontvangt dan één dag voor de afspraak een herinneringsbericht per SMS, om te helpen bij het nakomen van de afspraak. Bij moeite met het nakomen van afspraken is het tevens raadzaam om dit met de behandelaar te bespreken, zodat dit kan worden meegenomen als behandeldoel.

Helaas worden wij regelmatig geconfronteerd met het feit dat mensen niet komen op een geplande afspraak. Een hulpverlener zit dan te wachten.
In die tijd hadden we ook iemand van de wachtlijst kunnen inplannen. Daarom gelden de volgende regels:

• Als je tijdens de behandeling in drie maanden tijd drie keer niet bent verschenen op een afspraak moeten we de behandeling beëindigen.
• Bij een intake geldt dat als je twee keer niet verschijnt de behandeling stopt.
• Bij een dreigende uitschrijving door no-show wordt de huisarts geïnformeerd.
• Als er een afspraak wordt afgezegd door de behandelaar of als je tijdig afbelt krijg je zo mogelijk met voorrang een nieuwe afspraak aangeboden.

Je kunt je afmelden tijdens kantoortijden door te bellen met het secretariaat: tel.nr: 074 - 256 32 56. In het weekend kan gemaild worden met:  costwente@mediant.nl. 

Het team

Het team bestaat uit een psychiater, psychologen, GZ psychologen, een verpleegkundig specialist, een ervaringswerker, een vaktherapeut, een systemisch hulpverlener, een psycho motorisch therapeut, verpleegkundigen, ambulant verpleegkundigen, agogisch hulpverleners, een psychodiagnostisch werker, een cognitief gedragstherapeut, een gespecialiseerd ambulant agogisch hulpverlener en een psychologisch onderzoeker. 

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

ASS is een informatieverwerkingsstoornis die zich uit in problemen in de sociale interactie, de communicatie en de verbeelding. Door de andere manier van informatieverwerking is er bij mensen met een ASS sprake van een andere manier van voelen, waarnemen, denken en handelen. Vaak wordt de beleving en het gedrag van mensen met een ASS moeilijk begrepen door de omgeving.

Bij intake worden de aanmeldklachten in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passend vervolg.
Dit kan nader diagnostisch onderzoek zijn, een behandelaanbod of een verwijzing naar een andere instantie. De afspraken voor een behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.

Daarin kunnen onder meer de volgende onderdelen opgenomen worden:

• Individuele behandeling en begeleiding
• Groepsbehandelingen zoals:
-Inzicht in het autisme (Psycho Educatie)
-Sociale Vaardigheden
-Plannen en Structuren
-Vriendschap, Relaties, Intimiteit en Seksualiteit
• Medicamenteuze behandeling

AD(H)D

AD(H)D (Attention Deficit (& Hyperactivity) Disorder) is een aandachtstekortstoornis die vaak gepaard gaat met onoplettendheid, impulsiviteit en hyperactiviteit. Mensen met AD(H)D hebben over het algemeen meer last van concentratieproblemen, rusteloosheid en impulsiviteit dan anderen. Zij zijn vaak sneller afgeleid, nerveus, lichamelijk onrustig, hebben moeite met zelfbeheersing, hebben last van stemmingswisselingen, overmatig middelengebruik en hebben moeite met plannen en organiseren.
Bij intake worden de aanmeldklachten in kaart gebracht en wordt gekeken naar een passend vervolg.
Dit kan nader diagnostisch onderzoek zijn, een behandelaanbod of een verwijzing naar een andere instantie. De afspraken voor een behandeling worden vastgelegd in het behandelplan.
Daarin kunnen onder meer de volgende onderdelen opgenomen worden:

• Individuele behandeling en begeleiding
• Groepsbehandelingen zoals:
-Inzicht in AD(H)D
• Medicamenteuze behandeling