Mediant heeft expertise op vele gebieden. Specifieke expertise hebben we bijvoorbeeld op het gebied van eetstoornissen, psychotrauma, psychose, bipolaire stoornissen en ervaringswerk.

Preventie

Mediant wil preventief bijdragen aan de mentale gezondheid van inwoners van Twente. We maken mentale gezondheid bespreekbaar en dragen bij aan herstel en veerkracht. Het preventieaanbod is voor kinderen, jongeren en volwassenen en is divers: (preventie-)trainingen, cursussen, interventies en coaching. Dat doen we online, individueel en in groepsverband. Voor ons preventieve aanbod hoef je niet ingeschreven te staan als cliënt bij Mediant. Je hebt ook geen verwijzing nodig van de huisarts. De kosten voor trainingen en cursussen worden vergoed door bijna alle gemeenten in Twente.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier, door te mailen naar preventie@mediant.nl of door te bellen met 053-48 28 500. 

ABC Twente, Jongeren met een Psychose

abc nieuws

BalanZ Twente, Centrum voor Eetstoornissen

Balanz RGB

Bemoeizorg

Wanneer iemand niet om hulp vraagt maar dit duidelijk wel nodig heeft, is er bemoeizorg van Mediant en Tactus.

Bureau Herstel

4C Logo Bureau Herstel def

Centrum voor Bipolaire Stoornissen

Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen is er voor behandeling, diagnose, begeleiding en advies bij Bipolaire Stoornissen / klachten op het gebied van stemmingswisselingen / manisch-depressieve stoornis.

Centrum voor Crisisinterventie, Helmer-Es

Helmer-Es herstelgerichte crisiszorg in een mooie en moderne omgeving. Binnen Helmer-Es is alle zorg met betrekking tot Acute psychiatrie gebundeld. 

Centrum voor Neuropsychiatrie (CoNNectum)

Het centrum voor Neuropsychiatrie behandelt mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) in de leeftijd van 18-60 jaar die als gevolg van hersenletsel psychische en/ of psychiatrische problemen hebben. Het centrum biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Twente biedt volwassenen (18-60 jaar) met AutismeAD(H)Daanvullend diagnostisch onderzoek, (mede)behandeling, consultatie en advies.

Centrum voor Psychotrauma

Het Centrum biedt ondersteuning, diagnostiek, behandeling, preventie en consultatie bij psychische klachten naar aanleiding van een traumatische ervaring.

Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen

Het Centrum voor Stemmings- en Angststoornissen biedt hulp wanneer angsten en stemmingswisselingen je belemmeren in het dagelijks leven. 

CoNNectum, Groepsbehandeling 60 plus

Door allerlei omstandigheden, die deels bij het ouder worden horen, kunnen psychische problemen u boven het hoofd groeien. 

Dagbesteding

Om mensen te helpen weer zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te staan, biedt PaZZage, Maatschappelijke Ondersteuning dagbesteding aan. 

Expertisecentrum voor persoonlijkheidsstoornissen

De Boerhaven is er voor mensen waarbij persoonlijkheidstrekken in een dusdanige sterke vorm tot uiting komen dat ze niet meer goed kunnen functioneren.

FACT: meervoudige en complexe problemen

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment, ofwel Hulp bij meervoudige en complexe problemen. 

Mediant Jeugd

Mediant Jeugd is er voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar met psychische klachten of psychiatrische stoornissen en hun ouders. Het team is er voor onderzoek, preventie, online hulpverlening, behandeling en spoedzorg. 

Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL)

Bij Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) bieden wij ambulante begeleiding in de thuissituatie.

Praktijk Ondersteuner Huisartsenpraktijk (POH-GGZ)

POH-GGZ staat voor PraktijkOndersteuner Huisartsenpraktijk. GGZ is toegevoegd om de specialisatie in de geestelijke gezondheidszorg aan te geven.

Psychiatrische Consultatie in de praktijk

Het Mobiel Consultatie en Behandel Team van Mediant ondersteunt huisartsen en praktijkondersteuners GGZ met Psychiatrische Consultatie en behandeling.

Trajectbegeleiding PaZZage

De trajectbegeleiders van PaZZage helpen cliënten het dagelijkse leven en de rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven. Een baan, vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding draagt bij aan hun herstel, geeft zelfvertrouwen en verkleint het risico op terugval. De trajectbegeleiders kijken niet naar wat iemand niet (meer) kan. Zij kijken naar wat iemand wel kan.