Welkom op de website van ABC Twente

ABC Twente helpt jongeren met een (eerste) psychose om snel de draad in het eigen leven weer op te pakken. Het specialistische centrum is er voor jongeren van 18 tot 28 jaar met een psychotische stoornis. ABC Twente is gericht op herstel, het bestrijden van klachten en het weer oppakken van het dagelijks leven.

Behandeling

In de behandeling is er veel aandacht voor het dagelijks functioneren van de jongere in werk, opleiding en vrijetijdsbesteding (rehabilitatie). Uitgangspunt is de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie. De behandeling wordt bij voorkeur vanuit huis gevolgd en kan bestaan uit gesprekken, medicatie en therapie.

Cliënten

Veel mensen hebben af en toe een bijzondere ervaring. Mogelijk hoor je dan iets wat anderen niet horen. Misschien vang je wel bepaalde signalen op uit je omgeving. Die signalen vielen je eerder nooit op. Sommigen voelen zich erg bedreigd en krijgen het idee dat er speciale dingen aan de hand zijn. Als je hierdoor je opleiding, werk of dagelijkse activiteiten niet goed meer kunt doen, heb je misschien een psychose.

Mediant helpt jongeren met een psychose de draad in het leven weer op te pakken.