Wanneer je als familie te maken krijgt met een gezinslid met en kwetsbaarheid voor psychoses, heeft dit veel invloed op je leven. Je hebt behoefte aan informatie en wilt een rol spelen bij het herstel. Bij ABC Twente vinden we het belangrijk familie, vaak ouders, maar ook anderen, vanaf het begin dat het gezinslid in behandeling komt, bij de zorg te betrekken. Dit doen we door systeemgesprekken te voeren, ZAG-behandelplan gesprekken en familie gesprekken in aanwezigheid van de cliënt. Familie levert een belangrijk aandeel in de behandeling en rehabilitatie van hun naaste.

We bieden verschillende trainingen voor ouders/familieleden, waaronder een ouderavond (een doorlopend aanbod) en Psycho-educatie voor familie. Deze vindt twee keer per jaar plaats(voor en najaar). Binnen ABC is een Familie ervaringsdeskundige aanwezig, zij neemt contact op met ouders van cliënten die zijn aangemeld of opgenomen binnen ABC. Zij biedt een luisterend oor en kan advies geven.