Voor wie is ABC

ABC biedt gespecialiseerde behandeling en ondersteuning aan jongeren van 18 tot 28 jaar die een eerste psychose doormaken of hebben doorgemaakt. Samen werken we aan je herstel.
Is het onduidelijk of je psychoseklachten hebt, of risico loopt op een psychose? In een gesprek met jou kunnen we achterhalen of je een verhoogd risico hebt op het ontwikkelen van een psychose. Als dit inderdaad het geval blijkt te zijn, krijg je een preventieve, korte psychologische behandeling aangeboden. Deze behandeling kan het risico op een psychose fors verminderen.

Hoe ziet de behandeling eruit

Bij ABC vinden we het heel belangrijk om aan te sluiten bij jouw hulpvraag en wensen. We hebben het niet alleen over je klachten, maar ook over je identiteit, je talenten, werk/studie, dagbesteding, sociale contacten en leefstijl. Ook betrekken we zoveel mogelijk je naasten bij de behandeling en begeleiding.

Persoonlijk behandelplan

De behandeling start met een intakegesprek. Tijdens de intake bespreek je samen met een regiebehandelaar de behandelroute. In een behandelplan leggen jullie vervolgens vast
welke doelen je wilt bereiken en op welke manier je daaraan gaat werken. Je krijgt altijd een regiebehandelaar (verpleegkundig specialist) en een ambulant verpleegkundige. Daarnaast kunnen
nog andere disciplines betrokken raken als er meer expertise is gevraagd voor jouw persoonlijke doelen. Eens in het half jaar evalueren we dit plan met jou en je naasten. Zo nodig passen we het behandelplan aan op jouw actuele situatie.

Het team van ABC

Bij  ABC Twente werken ambulant verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, een ervaringsdeskundige, verpleegkundigen, systeemtherapeuten, psychologen en een psychiater. Samen kijken zij vanuit meerdere invalshoeken naar jouw klachten.

Welke behandelingen biedt ABC Twente

Rehabilitatie

 Het Systematisch Rehabilitatie gericht Handelen (SRH) is de leidraad in de samenwerking met de jongeren. De SRH richt zich op de kwaliteit van leven, op het persoonlijk en sociale herstel, gaat uit van de krachten en de wensen van jongeren, waarbij het hebben van eigen regie belangrijk is. Leren en werken hebben daarbij een extra accent. 

Trainingen

 • Begeleiding bij omgaan met klachten (casemanagement)
 • Psycho-educatie over psychische klachten en aandoeningen
 • Medicatie bij psychische klachten (psychose, angst, somberheid,
  manisch-depressiviteit etc)
 • Psychologische behandeling bij psychische klachten (cognitieve gedragstherapie,
  EMDR etc, gericht op: psychose, angst, trauma, somberheid, autisme,
  manisch-depressiviteit, middelengebruik etc)
 • Onderzoek naar verhoogd risico op psychose (als je nog geen psychose gehad hebt,
  maar misschien wel risico daarop hebt)
 • Psychologische behandeling om het risico op het krijgen van een psychose te
  verlagen (vroegdetectie)
 • Terugvalpreventie
 • Leefstijlcoaching (over eten, slapen, bewegen, middelengebruik en seksualiteit). 

Programma kliniek

 • Wandelgroep
 • Sociale relaties 
 • Leefstijl
 • Psycho educatie
 • Verslaafd de baas

Herstel van maatschappelijke rollen - individuele behandeling

Rehabilitatietraject bij het verkennen, kiezen, verkrijgen of behouden van studie, werk, woonplek, sociale contacten en dagelijks functioneren. Dit kan ook in samenwerking gaan
met andere partijen

Herstel van maatschappelijke rollen - groepsbehandelingen

 • Impulsgroep; oriëntatie en voorbereiding op studie
 • Work in progress groep; helpt je om werk te vinden

De rol van je familie en/of naasten

 • Gesprekken met je ouders en andere belangrijke mensen uit jouw leven
 • Contact met familie-ervaringsdeskundige
 • Familiecoaching (voor je familie)
 • Groeps-psycho-educatie over psychische klachten voor naasten
 • Systeemtherapie (therapie met je gezin/partner)
 • Netwerkgesprekken
 • Multi-family groep waarin meerdere gezinnen, inclusief de cliënten, elkaar
  ontmoeten
  www.mindyoung.nl/bijzondere-ervaringen