Welkom op de website van Bureau Herstel

Als je iets ingrijpens hebt meegemaakt wat je leven ontwricht en als je zoekt naar de betekenis en naar jouw manier hiermee om te gaan, praat je over herstel. Het herstelproces is een uniek en persoonlijk proces dat voor iedereen anders verloopt. Bureau Herstel biedt handvatten, gebaseerd op ervaringsdeskundigheid, om te ondersteunen in het (her)vinden van de eigen kracht en mogelijkheden om zo de regie over je leven terug te krijgen of te houden.

Hulpkaart en Crisiskaart

Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen. Een Crisiskaart geeft houvast voor jezelf en voor de mensen die je helpen als jij het moeilijk hebt. De Crisiskaart is er voor mensen die vrezen een crisis mee te gaan maken of bang zijn om in een verwarde toestand te raken.

Familie en naasten

Familie-ervaringsdeskundigen hebben zelf een familielid of naaste met psychische klachten. 

Mijn herstel

Herstel is de eigen regie over een volwaardig leven terugkrijgen.

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om op grond van je eigen herstelervaring anderen te ondersteunen in hun herstel. Ervaringsdeskundigen zetten de algemene ervaringskennis in voor hulpverlening en stigmabestrijding.

Ik ben trots dat ik aan anderen durf toe te geven dat ik het moeilijk heb gehad

Ik ben trots dat ik aan anderen durf toe te geven dat ik het moeilijk heb gehad, en dat het me soms nog steeds pijn doet. Trots omdat ik zomaar uit mijn veilige bubbel stap, en mij vol overgave stort op een nieuwe studie en een daarbij horende, nieuwe wereld… de wereld van “de zorg”, “de hulpverlener”. Ik ben al een vrijwilliger en straks wordt ik professionele Familie ervaringsdeskundige!

Lees verder

Ilona

Ervaringsdeskundige