Cliëntenraad

De Cliëntenraad van Mediant komt op voor de belangen van cliënten. De leden van deze raad denken en praten mee over het beleid en de organisatorische gang van zaken binnen Mediant. Het gaat er vooral om dat cliënten zelf beslissen en invloed hebben op de behandeling en begeleiding.
Download hier de folder van de cliëntenraad.

CR nieuw

 

Leden Cliëntenraad

De Cliëntenraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Dan komen we graag met u in contact.
Lid van de cliëntenraad kunnen zijn cliënten, ex-cliënten, verwanten of andere personen die kennis en/of affiniteit hebben met de GGZ, Mediant of kwaliteiten in huis hebben voor één van de functies binnen de CR. Werknemers (en oud werknemers) van de instelling, maar ook ervaringswerkers in dienst van Mediant, kunnen geen deel uitmaken van de CR.


Leden en ex-leden van de raad van toezicht, alsmede bestuurders of ex-bestuurders van de instelling kunnen geen deel uitmaken van de CR.
Vrijwilligers, mogen wel deel uit maken van de CR indien er geen sprake is van een belangenverstrengeling. Zij kunnen hierdoor mogelijk geen deel uitmaken van het steunpunt waar zij ook vrijwilligerswerk doen. Uitzonderingen in overleg met de Raar van Bestuur.


Wat is de Cliëntenraad?

Wij zijn ervaringsdeskundige (ex)cliënten van Mediant, die vanuit een gelijkwaardige positie opkomen voor de belangen van cliënten binnen de instelling. Wij doen dit met kennis, betrokkenheid en enthousiasme middels participatie in beleidszaken. Wij voeren invloed uit op beleid en de cultuur van Mediant.

Vanuit gemeenschappelijke inzet en ervaring leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van zorg welke aansluit bij de individuele behoeften van de cliënt. Belangrijk voor ons is, dat wij handelen vanuit gelijkwaardigheid, respect, eerlijkheid en vertrouwen, rekening houdend met de uniciteit van ieder mens.

Werken voor de Cliëntenraad is vrijwilligerswerk, wel is er een vergoedingsregeling voor deelname aan vergaderingen en reiskosten.


Wat levert het werk in de Cliëntenraad je op?

Het werk kan je een hoop opleveren. Zo kun je op verschillende gebieden ervaring opdoen. Daarnaast  krijg je inzicht in alles wat er speelt binnen een instelling als Mediant. Er zijn mogelijkheden voor het volgen van cursussen en het doen van enkele opleidingen om o.a. je taken binnen de Cliëntenraad goed uit te kunnen voeren. Daarnaast hebben we jaarlijks een cursus/workshop en is er een dag voor teambuilding.

De geschiedenis leert dat mensen die actief zijn binnen Cliëntenraadswerk persoonlijke groei ervaren op elk gebied. Enkele vroegere raadsleden hebben nu een betaalde baan binnen de instelling of elders. Het is een mooie aanvulling voor je CV (Curriculum Vitae). We zijn dan ook graag een leerrijke werkomgeving.

Daarnaast kan het werken aan kwaliteitsverbetering van de zorg je plezier en waardevolle contacten opleveren.

Maar nog het belangrijkste is de gezelligheid en saamhorigheid binnen de raad. Naast dat we heel serieus met onze taak bezig zijn is er ook ruimte voor een goed gesprek, gezelligheid en humor. Mensen geven aan dat ze zich gewaardeerd voelen als ze aan het werk zijn voor de raad. Er is een prettige sfeer en dat is voor ons heel belangrijk!


V
an leden van de Cliëntenraad wordt o.a. verwacht dat zij:

 • aanwezig zijn bij de vergaderingen.
 • zich houden aan de afspraken die gemaakt worden.
 • binnen de Cliëntenraad meedenken en meepraten over de onderwerpen waar de Cliëntenraad zich mee bezig houdt.

 

Hoeveel tijd kost het je?

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden en hangt voor een deel af van wat je zelf wilt doen. Als lid van de raad moet je minimaal rekenen op één á twee vergaderingen per maand. Daarnaast hangt het er vanaf hoe actief je bent in werkgroepen en/of één of meerdere steunpunten.

Praktisch alle vergaderingen zijn overdag en worden binnen locaties van Mediant gehouden. Soms zijn er regionale vergaderingen die bij andere instellingen worden gehouden.


Waarom lid worden van de Cliëntenraad?

 • Zinvol vrijwilligerswerk dat bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling.
 • Anderen ontmoeten en samenwerken
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken zijn.
 • Scherp en actief blijven
 • Leermomenten en groei ervaren
 • Kennis en vaardigheden vergroten
 • Vergroten van kansen op de arbeidsmarkt

 

Contact

De raad richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad behandelt de belangen van groepen cliënten. Voor klachten van de individuele cliënt wordt doorverwezen naar de klachtenfunctionaris of PVP (Patiënten Vertrouwens Persoon) binnen Mediant. U kunt alitjd contact met ons opnemen, zodat wij met u kunnen meedenken. 

Voor uw vraag/ verzoek/ klacht*/ etc. kunt u gebruik maken van het contactformulier. 

*klacht: de cliëntenraad behandelt alleen gezamenlijke (groeps)belangen. Wij komen niet op voor individuele klachten en belangen. Hiervoor verwijzen wij naar de PVP’er of klachtenfunctionaris.

 

U kunt dit formulier versturen naar de Cliëntenraad:

 • Per interne post: Cliëntenraad (CR), Opmaat.
 • Per post t.a.v. de Cliëntenraad naar: Postbus 775, 7500 AT Enschede.
 • Per beveiligde mail: clientenraad-contact@mediant.nl
 • Afgeven op kantoor CR: Hooistraat 5, Opmaat te Hengelo.
 • Vult u dit formulier liever samen in met iemand van de CR bel dan gerust om een afspraak in te plannen. 074-2563262 (voorzitter) of 074-2563207 / 074-2563103 (coach/ondersteuners).

 

Clientaal

           voorzijdevoorzijde clientaal najaar 21 voorzijde clientaal juli 21    
          voorzijde najaar CR 2 2019 voorzijde CL

 

Geïnteresseerd?

Wilt u vrijblijvend informatie over de raad of wilt u zich aanmelden?

Stuur dan een e-mail via 'veilig verzenden'naar: clientenraad-contact@mediant.nl

Bellen kan ook op:

Telefoonnummer voorzitter:                           074 256 32 62

Telefoonnummer coaches/ondersteuners:    074 256 32 07 / 074 256 3103

(In principe bereikbaar op:  maandagochtend, dinsdag en donderdag).   
 

Bezoekadres:                                                     De Opmaat, Laan van Driene 101, Hengelo

Postadres:                                                          Postbus 775, 7500 AT Enschede