De Boerhaven heeft de volgende behandelmethodes

GIT-PD (Guideline-informed treatment - Personality Disorders)
MBT (Mentalization-Based Treatment)
SFT (Schematherapie)

De Boerhaven streeft ernaar een passende behandeling te geven waarbij de GIT-PD als eerste behandeling wordt ingezet. 
GIT-PD is een relatief nieuwe methode die ondersteund wordt door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen Nederland. 

Meer informatie: http://www.kenniscentrumps.nl/guideline-informed-treatment-personality-disorders

 

Ambulante groepsbehandeling

Behandeling in de kliniek 

De behandeling bestaat uit klinische psychotherapie op basis van schematherapie en milieutherapie. Overdag volg je de groepsbehandelingen in een kleinere groep. Er zijn drie behandelgroepen van maximaal acht cliënten. Deze drie groepen vormen samen de leefgroep waarmee je vijf dagen samenwoont en leeft.

In de Boerhaven kliniek werken we met een samenhangend behandelprogramma waarbinnen verschillende hulpverleners zoals psychotherapeut, psychiater, vaktherapeut en sociotherapeut de therapieonderdelen verzorgen.

Groepspsychotherapie

Tweemaal per week komt de therapiegroep met de regiebehandelaar bijeen om te praten over dingen die men meegemaakt heeft. Dit kan gaan over situaties in de leefgroep, in het weekend, maar ook over situatie uit het verleden.

Sociotherapie

De dagelijkse gang van zaken, de hier-en-nu-situatie, en alles wat met het leven en de kliniek te maken heeft, valt onder de sociotherapie. Daartoe behoren ook zaken zoals eten klaarmaken, boodschappen doen, tafeldekken, zorg voor het wasgoed, schoonmaak en afwassen. Daarnaast zijn er nog andere therapieblokken, onder andere die gericht zijn op de voorbereiding en evaluatie op het weekend, de huistherapie, de dagopening en -sluiting en de bijeenkomsten van de leefgroep.

Vaktherapie

Binnen de vaktherapieën worden er oefeningen aangeboden waarin denken, voelen en handelen zich afwisselen. Er is
-Creatief beeldende therapie
Doel van het werken met klei, verf, houtskool, inkt en dergelijke is het ontwikkelen van een eigen oorspronkelijke vormgeving.
-Dramatherapie

Doel van deze therapie is op een speelse manier werken aan bewustwording van eigen drijfveren en mogelijkheden.
- Psychomotorische therapie (PMT).
Door middel van activiteiten en opdrachten leert u het eigen gedrag en het eigen lichaam beter begrijpen.

Ervaringsdeskundige

De ervaringsdeskundige brengt eigen ervaring mee in het werken met de cliënten. De ervaringsdeskundige staat daardoor dichterbij de leefgroep. En kan daardoor een goede mediator zijn tussen cliëntengroep en staf.

Maatschappelijk werk

Voor vragen over maatschappelijke kwesties kun jet terecht voor een gesprek bij de maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker is ook aanwezig bij het maatschappij-oriëntatie-Blok (MO-blok). In het MO-blok kunt je met actuele, maatschappelijke, sociale en praktische problemen bezig zijn.

Het sociale klimaat is een belangrijke insteek van de behandeling. Dit sociale klimaat hebben we volgens leefregels opgebouwd zodat het veilig genoeg is om te werken aan jezelf en je vastgelopen patronen, die we schema’s noemen.

Klinische psychotherapie

Opname op een afdeling voor klinische psychotherapie wordt geadviseerd wanneer

  • Er ernstige persoonlijkheidsproblematiek bij je is vastgesteld (we kijken daarbij ook naar de duur van de klachten en welke levensgebieden problemen opleveren); 
  • Je nauwelijks, moeilijk functioneert in je sociale rollen (denk aan zorg voor gezin, volgen van je opleiding, werken, etc.);
  • De problemen thuis, je directe omgeving de klachten en problemen onderhouden en/of mede veroorzaken, waardoor groei/verandering onmogelijk is; 
  • Er sprake is van een verstoorde hechting in je jeugd je vaak problemen hebt in relaties met anderen en de veiligheid van een klinische milieu (de kliniek) nodig is om beter van psychotherapie te kunnen profiteren
  • Er geen goed steunend sociaal netwerk (meer) aanwezig is.
  • Als ambulante of deeltijdbehandeling je onvoldoende effect, verbetering of veiligheid biedt.

Klinische schematherapie

Tijdens de behandeling op de kliniek gaan we uit van de therapeutische grondregel: alles wat je denkt, voelt, doet en wilt kan besproken worden in de therapieën en binnen de leefgroep.

De behandeling van je problemen en patronen staat tijdens je verblijf op de kliniek centraal. In de behandeling houden medecliënten en therapeuten je voortdurend een spiegel voor. Hierdoor krijgt je zicht op je patronen van voelen, denken en doen. Hardnekkige patronen die in de loop van je leven zijn ontstaan. Doel van de behandeling is deze patronen blijvend te veranderen. Door te experimenteren met nieuwe patronen doe je nieuwe ervaringen op. Die nieuwe ervaringen kunnen leiden tot blijvende veranderingen in je patronen en in jezelf. 

De behandeling op de kliniek richt zich niet zozeer op een snelle uitweg uit de directe problemen, maar meer op een intensieve, langdurige en blijvende aanpak van de problematiek. Soms halen we hierbij zoveel overhoop dat je je in het begin zelfs ‘beroerder’ kunt voelen dan voor de behandeling begon. Belangrijk is dat je zélf iets wilt veranderen en dat je niet komt in opdracht van anderen of door bepaalde omstandigheden. Het gaat erom dat je jezelf waardevol genoeg vindt of gaat vinden om jezelf de behandeling te gunnen.