Wanneer je gevraagd wordt jezelf beschrijven wie jij als mens bent, noem je zeer waarschijnlijk een aantal persoonlijkheidskenmerken op. Je bent bijvoorbeeld heel nauwgezet, volgzaam, ongeduldig of spontaan.

Sommige mensen hebben één of meerdere kenmerken die in een zodanig extreme vorm tot uiting komen, dat zij daar zelf, en vaak ook hun omgeving, last van hebben. Deze problemen kunnen ervoor zorgen dat men niet langer goed kan functioneren en dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. 

Bij een persoonlijkheidsstoornis zijn bepaalde persoonlijkheidstrekken zo sterk aanwezig, dat het niet meer lukt deze aan te passen. De aard en ernst van een persoonlijkheidsstoornis kan sterk verschillen. Er zijn verschillende typen persoonlijkheidsstoornissen met elk hun eigen kenmerken en problemen. Uit diagnostiek onderzoek zal blijken met welke stoornis iemand te maken heeft. Hieronder is een overzicht van de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.

Clusters persoonlijkheidsstoornissen

Oorzaken persoonlijkheidsstoornissen

Een persoonlijkheidsstoornis hangt sterk samen met je karakter; mensen zeggen vaak dat ze ‘nu eenmaal zo zijn’. We spreken pas van een stoornis, als je al langere tijd op meerdere vlakken problemen ervaart door je starre, afwijkende manier van denken en doen. Het bemoeilijkt de contacten met anderen en belemmert je in je dagelijks leven en je prestaties op werk of school.

Een persoonlijkheidsstoornis ontstaat in de loop van je leven, door de samenloop van omstandigheden. De volgende factoren hebben daar invloed op:

  • Biologische; in ons karakter ligt de aanleg voor de ontwikkeling van een stoornis besloten
  • Psychologisch: (traumatische) ervaringen en de reactie van anderen hierop kunnen doorwerken in de manier waarop je jezelf en je omgeving beoordeelt
  • Sociale: het gezin en de omstandigheden waarin je opgroeit, hebben grote invloed op je ontwikkeling.

omstandigheden Persoonlijkheidsstoornissen

Behandeling

Behandeling is de specialistische GGZ vindt bij De Boerhaven via de behandelprogramma's

  • GIT-PD (Guideline Informed Treatment - Peronality Disorder)
  • MBT (Mentalization Based Treatment
  • SFT (Schematherapie)
  • ACT-Persoonlijkheidsstoornissen (Assertive Community Treatment

Lees hier meer over de behandeling.