Als je Anorexia Nervosa hebt, ben je bang om aan te komen en wil je het liefst afvallen. Zelfs wanneer je niet te zwaar bent. Vaak is er juist sprake van (ernstig) ondergewicht, al zie je dit zelf niet of ontken je dit. Er is vaak sprake van een verstoorde beleving van het lichaamsgewicht of de lichaamsvorm en deze beleving heeft een zeer grote invloed op hoe je over jezelf oordeelt.

Er kan sprake zijn van anorexia nervosa wanneer je de volgende symptomen hebt:


 • Je streeft een ongezond laag gewicht na
  • Je vindt gewicht en lichaamsvorm erg belangrijk 
  • Afvallen je een goed gevoel geeft
  • Je te weinig eet
  • Je na de maaltijd veel beweegt, laxeert of braakt
  • Je dwangmatig bezig bent met je gewicht
  • Er sprake is van ondergewicht, maar je jezelf toch te dik vindt

Soms is er niet direct sprake van een negatief lichaamsbeeld of wens om af te vallen. Maar is er (dwangmatige) behoefte tot gezond eten. Je kan dan 24 uur per dag bezig zijn met wat gezond is, waarbij je producten indeelt in goed of fout. Het eten van ongezond producten kan dan eng zijn, waardoor je dit dan niet meer durft. Vaak spreken we dan van orthorexia nervosa. Dit is een niet erkende diagnose volgens het diagnostische handboek (DSM), maar kan wel leiden tot een eetstoornis. Gevolgen hiervan kunnen zijn: voedingstekorten en vitamine tekorten, ondergewicht, maar vooral veel piekeren en dwangmatige gedachten.


Behandeling Orthorexia nervosa


Net zoals bij alle andere eetstoornissen is het van belang de functie achter de eetstoornis te zoeken. Hoe is het ontstaan, en waarom geeft deze zoveel controle? Onderdeel van de behandeling is het weer opbouwen van een volwaardig eetpatroon en het leren eten van de “verboden” producten.
2 en 4 daagse behandeling BalanZ


Behandeling Anorexia nervosa


De behandeling van anorexia nervosa is globaal opgezet in drie fasen, waarbij de eerste fase zich met name richt op gewichtsherstel en het verbeteren van de lichamelijke conditie. De meesten cliënten doorlopen hiervoor onze 4 daagse deeltijd behandeling. Daarna volgt er vaak behandeling gericht op de instandhoudende onderliggende factoren van de eetstoornis.  De  2 daags deeltijdbehandeling kan hiervoor worden ingezet. De laatste fase is gericht op herstel, herstel van de eetstoornis, herstel van werk en studie en integratie. 

Vaak wordt de ernst van het lage lichaamsgewicht of een probleem met eten ontkent door de persoon zelf. Veel mensen met Anorexia Nervosa zijn bang voor verandering, bang om de eetstoornis op te geven, want deze geeft juist houvast. Toch is het belangrijk hulp te zoeken wanneer er eetproblemen spelen. Bij een tijdige behandeling kan driekwart van de mensen deels of geheel herstellen.
(Bron: www.naeweb.nl)


2Beat


Balanz biedt in combinatie met Mediant Jeugd een meerdaagse deeltijdbehandeling aan voor jongeren met Anorexia Nervosa en Boulimia Nervosa”. Waarbij de behandeling gericht is op het zoveel mogelijk vasthouden van het gezonde leven en versterken van autonomie”.
meerdaagse deeltijdbehandeling 2Beat