Als huisarts of verwijzer is het goed om te weten wat de verwijsprocedure is, wat er gedaan wordt op het gebied van onderzoek en ontwikkelig, hoe wij werken met behandelingen binnen de Basis GGZ en specialistische zorg en welke wachttijden er zijn voor cliënten.

Samenwerking

BalanZ werkt, wanneer nodig, samen met andere specialismen van Mediant door middel van het inzetten van modules. Dit kan voorkomen wanneer er bij een cliënt sprake is van andere problematiek naast de eetstoornis.

Verwijzen

Doorverwijzen van een cliënt is mogelijk via Zorgdomein. Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen volgt er een screening waarbij er gekeken wordt of wij behandeling kunnen bieden. Vervolgens nodigen wij de cliënt uit voor een intakegesprek.

Wachttijden

Op www.mediant.nl/wachttijden zijn de meest actuele wachttijden te vinden.