Doorverwijzen van een cliënt is mogelijk via Zorgdomein. Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen volgt er een screening waarbij er gekeken wordt of wij behandeling kunnen bieden. Vervolgens nodigen wij de cliënt uit voor een intakegesprek.

Mochten wij geen behandeling kunnen bieden voor de cliënt, dan nemen wij contact met op om samen te overleggen welke mogelijkheden er zijn.

De verwijzing kan via (veilig) mailen worden gestuurd aan info@balanztwente.nl of via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl. Meer informatie over aanmelden en wachttijden is te vinden onder aanmeldprocedure verwijzers op de algemene Mediant website.


Vragen hebben over de aanmeldprocedure of verwijzing? We zijn bereikbaar via 053-488 18 50.