Als je Boulimia Nervosa hebt, ben je vaak ontevreden over jezelf, over je lichaam en gewicht. Je bent bang om dik te worden of aan te komen. Om dit te voorkomen hanteer je een strikt eetpatroon, maar mede hierdoor ontstaat er meerdere keren per week een eet drang, die leidt tot een eetbui. Binnen een kort tijdsbestek eet je een hoeveelheid voedsel die zeer zeker groter is dan wat de meeste mensen in eenzelfde tijdsbestek eten.


Symptomen die vaak voorkomen als je de eetstoornis boulimia nervosa hebt:


  • Je voelt de drang om grote hoeveelheden te eten
    • Je schaamt je en durft er niet met anderen over te praten
    • Je doet alles om gewichtstoename te voorkomen
    • Je gewicht wisselt sterk
    • Je vindt je gewicht en lichaamsvorm erg belangrijk

Als je boulimia hebt, is je gewicht vaak normaal en is aan je omvang niets te zien. Je gewicht schommelt: de ene periode ben je (iets) zwaarder of lichter dan de andere periode.

Behandeling Boulimia nervosa


De behandeling Boulima nervosa is globaal opgezet in drie fasen, waarbij de eerste fase zich met name richt op het normaliseren van het eetpatroon en het doorbreken en afbouwen van het compensatiegedrag.
De meesten cliënten doorlopen hiervoor onze 4 daagse deeltijd behandeling. Daarna volgt er vaak behandeling gericht op de instandhoudende onderliggende factoren van de eetstoornis. De meesten cliënten doorlopen hiervoor onze 2 daags deeltijdbehandeling. De laatste fase is gericht op herstel, herstel van de eetstoornis, herstel van werk en studie en integratie.

Mensen met Boulimia Nervosa schamen zich vaak voor hun probleem, waardoor eetbuien en compensatiegedrag vaak stiekem plaatsvinden. Het gewicht valt vaak binnen de grenzen van een gezond gewicht, waardoor de eetstoornis voor de buitenwereld minder snel opvalt dan bijvoorbeeld Anorexia Nervosa. Hulp zoeken om aan de eetstoornis te werken is erg belangrijk. Zo’n twee derde van de mensen met je Boulimia Nervosa kan deels of geheel herstellen bij tijdige hulp. (Bron: www.naeweb.nl)