Bij BalanZ betrekken wij familieleden vanaf het intakeproces bij de behandeling van cliënten.

Cliënten ervaren soms schaamte bij het aangaan van een behandeling, waardoor ze terughoudend kunnen zijn bij het uitnodigen van familieleden bij de behandeling. Daarnaast kunnen jeugdtrauma’s meespelen waardoor familiecontact soms verbroken is. Cliënten worden gestimuleerd de omgeving bij de behandeling te betrekken. Door het geven van openheid ontstaat er meer begrip voor de eetproblematiek en neemt ook de schaamte en schuld af.

Acties die ingezet worden om de betrokkenheid te vergroten zijn onder andere:

  • Naasten betrekken bij het intakeproces, systeemgesprekken en betrekken bij de behandeling
  • Organiseren van avonden voor naastbetrokkenen
  • Organiseren van cursussen voor naastbetrokkenen.