Voor gezinnen bieden wij de volgende behandelingen

Systeembehandeling
Psychische klachten staan nooit op zichzelf. Dikwijls hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Systeembehandeling richt zich op zowel de aangemelde problemen als op de relaties en reactiepatronen in het gezin. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen in het gezin/systeem en omgekeerd. De systeemtherapeut helpt om te zoeken naar manieren om problemen beter te hanteren en om de vicieuze cirkel en reactiepatronen te doorbreken.

Intensieve psychiatrische gezinsbehandeling (IPG)
We hebben een speciaal team voor intensieve gezinsbehandeling bestaande uit gezinshulpverleners. De hulpverleners van IPG bieden deze behandeling thuis. Lees meer over de behandelmogelijkheden. 

Ouderbehandeling
Is voor ouders van kinderen/jongeren en gericht op het verkrijgen van kennis over het gedragsbeeld en de specifieke begeleiding die het kind/de jongere vraagt. Hierbij wordt er gewerkt aan meerdere aspecten van de ontwikkeling die verbeterd en geoptimaliseerd kunnen worden. De begeleiding is steunend, adviserend en richting gevend in stabielere periodes.