Ken je dat gevoel...dat het af en toe even niet zo lekker gaat?
Dat je je zorgen maakt over jezelf en hoe het met je gaat, dat je je ongelukkig voelt en/of veel piekert of dat je merkt dat het moeilijk is om contact te maken met anderen.

Mediant Jeugd voor jou

Misschien heb je problemen op school, met leeftijdsgenoten en/of thuis. Als je er alleen en met je ouders / verzorgers niet meer uitkomt, is er misschien meer aan de hand en is het goed om hulp te zoeken.
Bij Mediant Jeugd helpen we je graag en willen we samen met jou en je ouders/verzorgers kijken wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.

ADHD, Autisme...

Heb je wel eens gehoord van ADHD en autisme of van angststoornissen, eetstoornissen of depressies? Ook hiervoor kun je bij Mediant Jeugd terecht.

Je kunt je via de huisarts of via een wijkcoach bij ons laten aanmelden. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek vaak samen met je ouder(s)/ verzorger(s). We kijken samen met jou en je ouders wat er aan de hand is, wat jouw klachten zijn en wat er aan jouw problemen te doen is. Hierbij wordt gekeken naar jou maar ook naar je gezins- en schoolsituatie.

Onderzoek

Soms kan na intake gelijk al een behandeling gestart worden. Maar het kan zijn dat er meer tijd nodig is om goed naar jouw klachten en jouw situatie te kijken. We kunnen dan in overleg met jou en je ouders een uitgebreider onderzoek doen. Verder onderzoek kan bestaan uit; gesprekken of invullen van vragenlijsten, een niveaubepaling (intelligentie-onderzoek), en/of psychologisch onderzoek.
Aan het eind van het onderzoekstraject volgt een adviesgesprek. In een adviesgesprek wordt besproken wat de bevindingen zijn over je klachten en hoe en welke behandeling zou kunnen helpen om jouw klachten te verminderen.

Meer weten over behandeling en het team van Mediant Jeugd?
Lees meer over de behandelmogelijkheden en maak kennis met  Het team om te zien wie de behandelaren zijn van Mediant Jeugd.

Clientenraad

De Cliëntenraad van Mediant komt op voor de belangen van cliënten. De leden van deze raad denken en praten mee over het beleid en de organisatorische gang van zaken binnen Mediant. Het gaat er vooral om dat cliënten zelf beslissen en invloed hebben op de behandeling en begeleiding. Meer informatie kun je vinden op www.mediant.nl/clientenraad

Jouw rechten 

Wanneer je hulp nodigt hebt van Mediant Jeugd, vertrouw je de behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel jijzelf als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent. Op www.mediant.nl/rechten  kun je hier alles over lezen. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, stel ze gerust aan ons! 

Als je vragen hebt, kun je mailen naarjeugd@mediant.nl of anders bellen: 053-482 85 00