Voor Jou! / Jongeren

Heb je problemen en vind je het lastig zelf hulp te zoeken?
FACT Jeugd Twente is er voor jou! Wij komen naar je toe, bieden behandeling en praktische hulp zo vaak als nodig is en op een plek die jij fijn vindt. Dit kan zijn thuis, op school/werk of bij ons op kantoor. We helpen jou met het verbeteren van je situatie en doen er alles aan om contact met je te houden.

Ouders/Verzorgers

Maak je je zorgen over je kind en weet je niet hoe het verder moet?
Spelen er veel klachten en problemen tegelijk en weigert je kind hulp?
Ben je bang dat je kind afglijdt?
Doe dan een beroep op het team van FACT Jeugd Twente!

Verwijzers

Het FACT Jeugdteam Twente is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (ernstige) psychische problemen, problemen op school, ruzie thuis of problemen op het werk. Soms is er ook sprake van schulden en risicovol gedrag door gebruik van alcohol of drugs.

Team

FACT Jeugd Twente werkt vanuit twee locaties, in Enschede en in Hengelo. Bij FACT Jeugd Twente werken veel verschillende professionals met elkaar samen om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden waarbij we streven naar korte wachttijden. Onze teams bestaan uit ambulant hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een systeemtherapeut, een psychomotorisch therapeut (PMT), een creatief/beeldend therapeut, een ervaringsdeskundige, GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters. Ook is een verslavingsdeskundige vanuit Tactus werkzaam in onze teams.

Welke hulp biedt FACT Jeugd Twente

Als je bij FACT Jeugd Twente in behandeling bent, bieden we naast behandeling ook praktische hulp. We kijken welke hulp jij nodig hebt en wie die kan geven. Hierin werken we samen met andere (hulpverlenings-)instanties en mensen uit jouw eigen netwerk. Wel verwachten we van je dat je de gemaakte afspraken nakomt, want alleen op die manier kunnen we je goede zorg bieden.

Kosten

Ben je boven de 18 jaar dan vergoedt de zorgverzekering de behandeling bij FACT Jeugd Twente. Er is dan wel sprake van een eigen risico.

Contact

Nijverheidstraat 1, 7511 JM Enschede
Tel: 0800 22 33 660 (tevens bereikbare dienst)

info@factjeugdtwente.nl