Wij zijn er voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar met meervoudige (psychiatrische) problemen. Ons team biedt laagdrempelige, outreachende behandeling en begeleiding op meerdere levensgebieden. Dit kan bij ons op locatie maar ook bij de jongere thuis of op school/werk.

Welke hulp biedt FACT Jeugd Twente

FACT Jeugd Twente is anders dan 'gewone' hulpverlening. Wij werken altijd multidisciplinair en er zijn meerdere collega's betrokken bij de hulpvraag. Er verschillende vormen van behandeling mogelijk en we kijken gezamenlijk welke hulp de jongere nodig heeft. Naast behandeling bieden we ook praktische hulp. De jongere heeft de regie en wij helpen op een actieve en creatieve manier met het zoeken naar de juiste oplossingen.

Team

Fact Jeugd Twente werkt vanuit twee locaties, Enschede en Hengelo. Onze teams bestaan uit ambulant hulpverleners, gezins-behandelaren, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, GZ-psychologen, psychiaters, systeemtherapeut, psychomotorisch therapeut (PMT), creatief/beeldend therapeut, ervaringsdeskundige en verslavingsdeskundigen vanuit Tactus.

Kosten

Ben je onder de 18 jaar? Dan kan de hulp vergoed worden via de gemeente of via de zorgverzekering? Ben je boven de 18 jaar? Dan vergoedt de zorgverzekering de behandeling bij FACT Jeugd Twente. Er is dan wel sprake van een eigen risico.

Verwijzers

Bent u een verwijzer? Dan kunt u verwijzen via Zorgdomein of stuur een beveiligde mail naar info@factjeugdtwente.nl. Vragen of meer informatie? Neem contact op met onze bereikbare dienst tel. 0800 22 33 660.

Ouders/Verzorgers

Maak je je zorgen over je kind en weet je niet hoe het verder moet?
Spelen er veel klachten en problemen tegelijk en weigert je kind hulp?
Ben je bang dat je kind afglijdt?
Doe dan een beroep op het team van FACT Jeugd Twente!

Contact & Locaties

Nijverheidstraat 1, 7511 JM Enschede
Tel: 0800 22 33 660 (tevens bereikbare dienst)

info@factjeugdtwente.nl

Locatie Enschede: Nijverheidstraat 1, 7511 JM Enschede

Locatie Hengelo (Jarabee): Helene Mercierweg 5, 7622 GM Hengelo