Maak je je zorgen over je kind en weet je niet hoe het verder moet?
Spelen er veel klachten en problemen tegelijk en weigert je kind hulp?
Ben je bang dat je kind afglijdt?
Doe dan een beroep op het team van FACT Jeugd Twente!

We helpen je kind bij o.a.
- (ernstige) Psychische problemen
- Problemen thuis
- Problemen op school of werk
- Schulden
- Risicovol gebruik van drank of drugs

Er staat een team van professionals klaar om je kind te ondersteunen en te adviseren. Dit team bestaat uit ambulant hulpverleners, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een systeemtherapeut, een psychomotorisch therapeut (PMT), een creatief/beeldend therapeut, een ervaringsdeskundige, GZ-psychologen en kinder- en jeugdpsychiaters. Ook is een verslavingsdeskundige vanuit Tactus werkzaam in onze teams.

Behandeling

Samen met de jongere zoeken we naar de best passende behandeling. Een (uitgebreid) onderzoek kan onderdeel zijn van de start van de behandeling. Er zijn verschillende mogelijkheden voor uw kind.
De behandeling kan gericht zijn op:
- Verandering van gedrag
- Het vergroten van het zelfvertrouwen
- Het verwerken van ernstige gebeurtenissen
- Verminderen van angsten of depressieve gevoelens
- We bieden ook verschillende groepen waar uw kind aan kan deelnemen (bijvoorbeeld running therapie, activiteiten, leefstijltraining)

Behandelmogelijkheden binnen FACT Jeugd Twente

- Systeemtherapie
- Psychomotorische therapie (PMT)
- Beeldende/creatieve therapie
- Farmacotherapie
- Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
- Schematherapie

Praktische hulp
Naast de behandeling bieden we praktische hulp:
- We gaan mee naar belangrijke afspraken met instanties
- We helpen met het starten van een opleiding of werk
- We helpen bij het vinden van woonruimte
- We leren uw kind met geld omgaan

Aanmelden en informatie
Aanmelding voor FACT Jeugd verloopt via uw huisarts of uw gemeente. Voor informatie kunt u bellen met FACT Jeugd via- tel: 0800 2233660. Mailen kan via aanmelding@factjeugdtwente.nl