Psychische problemen van uw kind kunnen grote impact hebben op de opvoeding, het gezin, en u als ouder. Loopt u of uw kind vast met zijn/haar problemen, thuis, op school of met vrienden, dan is de eerste stap hierover in gesprek  te gaan met uw huisarts. Die kan vervolgens verwijzen naar Mediant Jeugd. 

Wanneer Mediant Jeugd

Soms kom je er samen niet meer uit...

Maakt u zich zorgen over de psychische gezondheid van uw kind en komt u er samen niet meer uit dan is het verstandig in gesprek te gaan met uw huisarts.
De volgende stap is dat de huisarts kan verwijzen naar Mediant voor een intakegesprek, onderzoek en behandeling.

Vaak heeft u zelf al een gevoel van wat er aan de hand kan zijn, u heeft gelezen en gehoord over verschillende psychische klachten en stoornissen en u wilt graag weten wat er aan de hand is.
Wij helpen u graag dat inzicht te krijgen. Na het eerste gesprek waarin we al veel informatie van u en uw kind krijgen, kan een onderzoeksfase volgen en vervolgens maken we samen een voorstel voor behandeling.

Behandelingen Mediant Jeugd

Bij Mediant Jeugd bieden we diverse behandelingen onder andere op het gebied van ADHD, autisme, depressie, angst, eetstoornissen, trauma, hechtingsstoornissen, gedragsproblemen, beginnende persoonlijkheidsproblematiek en ernstige opvoedproblemen. Voor meer informatie kunt u ook kijken onder behandeling.

Werkwijze Mediant Jeugd

Na aanmelding wordt u met uw kind/jongere uitgenodigd voor een intakegesprek. Hierin wordt gekeken welke zorgen er zijn en welke klachten. Daarna kan een passende behandeling worden ingezet. Het kan ook nodig zijn om eerst uitgebreider onderzoek te doen om beter zicht te krijgen wat er aan de hand is, om vervolgens passende behandeling te kunnen inzetten.

Bij onderzoek proberen we zorgvuldig uw kind/ jongere en zijn/ haar omgeving in beeld te krijgen. De gezinssituatie, opvoedingssituatie, ontwikkelingsgeschiedenis, en schoolsituatie worden hierin ook meegenomen.

Ervaringsverhaal

Benieuwd hoe anderen de zorg van Mediant Jeugd ervaren? Bekijk het ervaringsverhaal van Sara 

Clientenraad

De Cliëntenraad van Mediant komt op voor de belangen van cliënten. De leden van deze raad denken en praten mee over het beleid en de organisatorische gang van zaken binnen Mediant. Het gaat er vooral om dat cliënten zelf beslissen en invloed hebben op de behandeling en begeleiding. Meer informatie kunt u vinden op www.mediant.nl/clientenraad

Rechten

Wanneer uw kind hulp nodig heeft van Mediant Jeugd, vertrouwt u de behandeling toe aan onze hulpverleners. Zowel u/uw kind als de hulpverleners hebben rechten en plichten en uiteraard moet het mogelijk zijn ook klachten in te dienen. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Op www.mediant.nl/rechten kunt u hier alles over lezen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, stel ze gerust aan ons!

Zie ook onze aanmeldprocedure in een notendop in onderstaande animatiefilm:

  https://youtu.be/JH5WZ4BG-wg

Contact Mediant Jeugd

Telefoon: 053 482 85 00 of
E-mail: jeugd@mediant.nl

Roessinghsbleekweg 39 7522 AH Enschede