Als je bij FACT Jeugd Twente in behandeling bent, bieden we naast behandeling ook praktische hulp. We kijken welke hulp jij nodig hebt en wie die kan geven. Hierin werken we samen met andere (hulpverlenings-)instanties en mensen uit jouw eigen netwerk. Wel verwachten we van je dat je de gemaakte afspraken nakomt, want alleen op die manier kunnen we je goede zorg bieden.

Voorbeelden van behandeling binnen FACT Jeugd Twente:

  • Systeemtherapie
  • Psychomotorische therapie (PMT)
  • Beeldende/creatieve therapie
  • Farmacotherapie
  • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
  • Schematherapie

Voorbeelden van praktische hulp

  • We gaan mee naar belangrijke afspraken
  • We leren je met geld om te gaan
  • We helpen je bij het vinden van een goede plek om te wonen
  • We helpen je bij het vinden van werk of een opleiding