Het FACT Jeugdteam Twente is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar met (ernstige) psychische problemen, problemen op school, ruzie thuis of problemen op het werk. Soms is er ook sprake van schulden en risicovol gedrag door gebruik van alcohol of drugs.

Wat betekent FACT
FACT staat voor ‘Flexible Assertive Community Treatment'. Het is een vorm van laagdrempelige en flexibele psychische behandeling en begeleiding.
Bij FACT jeugd werken onder andere ambulant hulpverleners, psychologen, (kinder- en jeugd)psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, gezinshulpverleners, systeemtherapeuten en ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundige is iemand die zelf problemen heeft gehad. Door deze ervaring kan de ervaringsdeskundige zich goed inleven in de situatie van de jongere. Het contact met de jongere wordt hierdoor makkelijker gelegd.


FACT Jeugd Twente werkt in de volgende gemeenten:
- Enschede
- Hengelo
- Oldenzaal
- Dinkelland
- Borne
- Losser
- Hof van Twente
- Haaksbergen

Wij zijn er voor de jongeren
Jongeren worden door het FACT Jeugd team goed in de gaten gehouden, begeleid en praktisch ondersteund, waarbij de jongere zelf regie houdt of leert houden. Het team reageert snel op signalen en kan snel zorg intensiveren of juist afbouwen als dat nodig is. Waar nodig komt FACT Jeugd naar de jongere toe. Dat kan thuis zijn, op school of waar de jongere zich prettig voelt. We bieden behandeling en praktische hulp op het gebied van opvoeding, gedrag, licht verstandelijke beperking, psychische klachten, school, werk en financiën.

Aanmelden

De toeleiding naar het FACT Jeugdteam vindt lokaal plaats door een regisseur binnen bijvoorbeeld het wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ook huisartsen, praktijkondersteuners en medisch specialisten kunnen verwijzen naar FACT Jeugd Twente.

Verwijzer en meer weten over verwijzen naar ons centrum? Neem contact op via het secretariaat 0800 22 33 660. 
De verwijzing kan ook gemaild worden via  Veilig mailen met FACT Jeugd Twente.

Verwijzen kan ook via Zorgdomein. 
Geen Zorgdomein en interesse? Neem contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl

Het is ook mogelijk het aanmeldformulier te versturen per post: FACT jeugd Twente, Nijverheidstraat 1, 7511 JM Enschede.

Na aanmelding wordt de aanmelding besproken in het aanmeldoverleg. Hierna wordt er zo spoedig mogelijk contact opgenomen over het vervolg.