Bij Mediant Jeugd bieden we diverse behandelingen onder andere op het gebied van ADHD, autisme, depressie, angst, eetstoornissen, trauma, hechtingsstoornissen, gedragsproblemen, beginnende persoonlijkheidsproblematiek en ernstige opvoedproblemen. We bieden onder andere voorlichting over de stoornis, individuele behandeling (medicamenteus, cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, psychomotore therapie, EMDR, protocollaire behandelingen), systeembehandeling en ouderbegeleiding. Ook zijn er groepen voor kinderen, jongeren en ouders. 

FACT Jeugd

Wij zijn er voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23 jaar met meervoudige (psychiatrische) problemen. Ons team biedt laagdrempelige, outreachende behandeling en begeleiding op meerdere levensgebieden. Dit kan bij ons op locatie maar ook bij de jongere thuis of op school/werk.

Intake en onderzoek

Een intake bij Mediant Jeugd wordt binnen enkele weken gepland. Tijdens de intake kijken we naar de hulpvraag en de problemen en naar een passende behandeling. Het kan zijn dat eerst meer onderzoek nodig is. 

Groepsbehandeling

Hier vind je een overzicht van het aanbod groepsbehandelingen:

Individuele behandeling

Het individuele aanbod bestaat uit de volgende behandelingen:

Behandeling voor het gezin

Voor gezinnen bieden wij de volgende behandelingen

Online hulpaanbod

www.Gripopjedip.nl  Online hulpaanbod voor jongeren die last hebben van somberheid én voor de mensen uit hun omgeving.