Hier vind je een overzicht van het aanbod groepsbehandelingen:

PMT groep eetstoornissen 12-16 jaar

PMT staat voor psychomotorische therapie. Een behandelmethode waarin de nadruk ligt op bewegingsgedrag, je lichaamstaal en het waarnemen van je lichamelijke reacties. De PMT werkvormen zijn vaak sport & spel oefeningen, maar ook lichaamsgerichte werkvormen vormen een belangrijk onderdeel van de behandeling.


Wat leer je in deze eetstoornissen groep: Bij de start van de groep ligt de nadruk vooral op het bewust worden en herkennen van lichamelijke sensaties en het leren omgaan met een ander bewegingspatroon. Daarna worden specifieke thema’s uitgewerkt waardoor je bijv. grenzen beter leert herkennen en aangeven, een realistischer en positiever lichaamsbeleving krijgt en op een gezonde manier leert omgaan met controle vasthouden en loslaten. Je leert emoties doseren en adequaat uiten.

2Beat

2Beat is een meerdaagse deeltijdbehandeling die Mediant Jeugd samen met BalanZ aanbiedt voor jongeren met Anorexia Nervosa of Boulimia Nervosa. Tijdens de behandeling gaan we in op het vasthouden van het gezonde leven zoals naar school gaan,  Daarnaast wordt er van je ouders/verzorgers verwacht dat zij twee momenten deelnemen aan deze deeltijdbehandeling.

Sociale angst groep

Is een training voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met een sociale angststoornis. Door de training krijg je inzicht in de angstklachten en via gedragsexperimenten wordt geoefend om te kunnen ervaren dat waar jij bang voor bent, niet gaat gebeuren. Er zijn 10 bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst.

Emotieregulatietraining (ERT)

ERT is een behandelmethode voor jongeren die moeite hebben om hun gedrag en emoties te reguleren, waardoor ze in de problemen komen. De training is gericht op vergroten van zicht op eigen kwetsbaarheid, om eigen emoties en gedrag te reguleren, en te leren dat je onder de meeste omstandigheden eigen keuzemogelijkheden hebt. De groep is voor jongeren tussen 14-18 jaar. Deze training kan ook individueel aangeboden worden.

 

Voor kinderen met de diagnose ADHD zijn er de volgende groepen:


Psychomotorische therapie ADHD kindergroep

Voor kinderen van 6-9 jaar met AD(H)D, de training wordt zowel individueel als in een groep gegeven. Je oefent met de ‘stop-denk-doe methode en het maken van ‘plannetjes’. De training bestaat uit acht bijeenkomsten  en één ouderbijeenkomst. De groep bestaat uit vier kinderen.

ADHD kindergroep: stop, hoe los ik het op

Voor kinderen van 9– 12 jaar met ADHD/ADD. De training is gericht op psycho educatie, wat is AD(H)D? Hoe is dat bij mij? Wat zijn mijn talenten? Maar ook hoe ga ik hier mee om, hoe kan ik rustig reageren, eerst goed nadenken enz. Je leert om meer oplossingsgericht te denken. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor jou en één bijeenkomst voor ouders en leerkracht. De groep bestaat uit vijf kinderen.

Kennis- en kundegroep ADHD

Deze groep is voor ouders van kinderen/jongeren met diagnose ADHD/ADD. De oudertraining is gericht op het verkrijgen van inzicht in de diagnose en vooral in hoe je als ouder omgaat met je kind/jongere met deze diagnose. Het zijn vijf bijeenkomsten met 6-8 ouderparen.

 

Voor kinderen met de diagnose autisme bieden wij de volgende behandelingen:


Samen denken en doen

Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9 – 12 jaar in een groep van 5 kinderen. Deze training is gericht op het aanleren en vergroten van sociale vaardigheden en enig inzicht te bieden in waarom het belangrijk is je aan sociale regels te houden. Jij wordt je er meer bewust van dat andere kinderen anders kunnen denken en doen. Je leert hoe je hier meer rekening mee kunt houden. De training bestaat uit 16 bijeenkomsten voor jou en twee ouderbijeenkomsten. 

Pubergroep Autisme

Voor jeugdigen van 14-16 jaar en 16- 18 jaar met autisme problematiek. De training helpt wanneer je merkt dat bepaalde sociale situaties lastig verlopen, of dat aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten moeilijk is. De training is gericht op psycho-educatie autisme, ervaringen uitwisselen en oefenen en bespreken van sociale vaardigheden. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten voor jou en één ouderbijeenkomst.