Benieuwd hoe anderen de behandeling bij BalanZ hebben ervaren?

Ervaringsverhaal 1

"Voordat ik met de behandeling bij BalanZ begon had ik al een aantal jaren last van een eetstoornis. In het voorjaar van 2011 had ik mijn dieptepunt bereikt en op aanraden van vrienden heb ik mij aangemeld bij Mediant, BalanZ. Ik kon al redelijk gauw terecht en werd uitgenodigd voor een intakegesprek. Dit intakegesprek werd afgenomen door een psycholoog en een psychiatrisch verpleegkundige. Tijdens het intakegesprek kon ik vertellen wat mijn problemen waren, hoe mijn eetpatroon, beweegpatroon en compensatiegedrag eruit zagen, of er nog andere (psychische) problemen waren en waaraan ik wilde werken. Tijdens het intakegesprek werd er goed naar mij geluisterd.Vervolgens kreeg ik een adviesgesprek. In het adviesgesprek werd besproken hoe de behandeling eruit zou komen te zien. Uiteraard werd er eerst gevraagd of ik het met de behandeling eens was.Ik kreeg een ambulante behandeling met een verschillend aantal gesprekken in de week. Ging het beter, dan had ik een keer in de week een gesprek, ging het was slechter dan zagen we elkaar wat frequenter. Dit heb ik als fijn ervaren.Naast mijn behandeling bij BalanZ, studeerde ik ook op de hogeschool. De behandelend psycholoog en ik hebben de behandeling zo aangepast dat ik de behandeling met mijn studie kon combineren. Ik kreeg vanuit BalanZ verschillende huiswerkopdrachten over uiteenlopende onderwerpen. De ene opdracht was op de eetstoornis gericht en de andere opdracht weer op de sociale aspecten. Zo leerde ik veel over mijn eetstoornis, maar ook waar de oorzaken van mijn eetstoornis lagen. Door deze ontdekking werd er veel duidelijk en konden we de eetstoornis goed behandelen. Ik ging in kleine stappen aan de slag met wat ik moeilijk vond. Bijvoorbeeld de communicatie met mijn ouders en het normaliseren van mijn eet- en bewegingspatroon. Naarmate ik meer geleerd had en dit ook in de praktijk ging brengen, ging het steeds meer de goede kant op. Aan het einde van mijn behandeling ging het niet meer over de eetstoornis, want deze stond inmiddels op de achtergrond. De gesprekken gingen nu over sociale aspecten waar ik nog tegenaan liep. Met de tijd werd ik steeds zekerder en ook de sociale problemen leerde ik aanpakken. We stelden een terugvalpreventieplan op en maakten afspraken als het wat minder zou gaan.Door de keuze voor een andere studie en door de ondersteuning van de behandeling bij BalanZ, heb ik inmiddels mijn eetstoornis overwonnen. Ik kan de behandeling bij BalanZ aanraden, want er wordt goed gekeken wat bij jou én bij je eetstoornis/situatie past."


Ervaringsverhaal 2

"Ik wist van mijzelf dat mijn eetpatroon niet goed was en in de jaren die vooraf gingen aan mijn uiteindelijke behandeling heb ik zelf geprobeerd om mijn eetbuien onder controle te krijgen. Dit lukte soms, maar nooit voor lang, en zeker niet structureel. Ik ben bij BalanZ terechtgekomen nadat ik zelf op zoek ben gegaan naar een gespecialiseerde behandeling gericht op eetstoornissen. Mijn angst om als ongelukkige ziel met een eetstoornis bestempeld te worden is geheel ongegrond gebleken. Gedurende mijn behandeling is er naar mij als mens gekeken en niet naar een bepaald ziektebeeld. Het was na het intakegesprek voor iedere betrokken partij duidelijk waarvoor ik kwam, ik had een eetstoornis, maar ik heb tot op de dag van vandaag nog nooit het gevoel gehad dat ik was voorzien van een label. Er was altijd ruimte om mijn eigen bevindingen te bespreken; ik ben van nature nieuwsgierig, en ik doe van nature veel zelfonderzoek naar mijn beweegredenen. Vaak bleken het waardevolle aanvullingen op wat ik samen met mijn therapeute bereikt heb. Er is een last van mijn schouders gevallen. Ik voel me na de behandeling een vollediger mens, met op alle fronten meer vermogen, meer kracht en meer plezier."

Ervaringsverhaal 3

"Na al enige jaren van niet aansluitende hulpverlening wilde ik niets liever dan herstellen van mijn eetstoornis, maar dit kon ik niet alleen. Ik was 23, thuiswonend en zat compleet vast in de eetstoornis. Na een tijdelijke opname op een PAAZ afdeling op mijn dieptepunt zocht ik hulp bij BalanZ, waar ik door een korte wachtlijst al snel kon beginnen aan mijn behandeltraject.
Bij BalanZ vond ik wél die klik die ik elders nog niet had kunnen vinden. Ik voelde me gehoord en begrepen waardoor het vertrouwen tussen mij en mijn hoofdbehandelaar snel groeide. Ook bij de andere behandelaren die ik zag, voelde ik me gehoord, gezien en had ik het idee dat ik mijn verhaal mocht doen.
De drempels van schaamte en het gevoel van mislukt zijn die ik had werden weggeveegd en al gauw werd de weg vrij gemaakt om alles te bespreken waar ik mee zat. Juist door die vertrouwensband stond ik open voor nieuwe inzichten, hulp en bewustwording, waardoor ik kon werken aan mijn herstel.De zorg op maat die BalanZ biedt was voor mij een uitkomst. Ik kon grotendeels zelf aangeven hoe vaak per week ik contact wilde met mijn behandelaar en daarnaast werd ik gestimuleerd actief mee te denken over mijn behandelplan. Ik maakte naast de gesprekken met mijn hoofdbehandelaar ook gebruik van gesprekken met de diëtiste waar ik werkte aan het normaliseren van mijn eetpatroon en het herstellen van mijn gewicht, die beiden erg verstoord waren. Ook volgde ik PMT (Psychomotorische Therapie), waar ik werkte aan mijn lichaamsbeleving en het herkennen en ervaren van mijn gevoel. Dat mijn gevoel er mocht zijn was voor mij erg moeilijk, maar PMT heeft mij hier een stuk sterker in gemaakt. Later volgde ik Creatieve Therapie om op een andere manier uiting te geven aan mijn gevoel. Ook mijn ouders werden betrokken bij mijn behandeling, iets wat in overleg met mij tot stand is gekomen. Mijn herstelproces vorderde, ik kreeg weer grip op het eten, mijn gewicht en vooral op mijn leven. Ik kon weer vooruit kijken en zag weer toekomst. De therapieën werden langzaam aan afgebouwd toen ik eraan toe was om weer wat meer op eigen benen te staan. Zonder de hulp van BalanZ was me dit nooit gelukt. Ik kan nu weer zeggen dat het goed met me gaat!"

https://mediant.nl/balanz/naasten/ervaringsverhaal-ouders