Via een erkende verwijzer kan een verwijzing worden gedaan naar Mediant Jeugd. Direct contact als ouder of verwijzer met het aanmeldbureau Jeugd is uiteraard ook mogelijk.

Aanmeldbureau Jeugd: Telefoon (053) 482 85 00 |  Veilig mailen kan via e-mail:  aanmeldbureaujeugd@mediant.nl 

Overleggen of een algemene vraag

Iedere werkdag is er tussen 13.00 en 14.00 uur de mogelijkheid te overleggen. Belt u naar 053-482 8500 en geef aan dat u voor het aanmeldspreekuur belt. Voor algemene vragen zijn wij de hele dag bereikbaar.

Aanmelden/verwijzen

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl. Meer informatie over aanmelden en wachttijden is te vinden onder aanmeldprocedure verwijzers op de algemene Mediant website. Voor trainingen en cursussen kan rechtstreeks aangemeld worden hiervoor is geen verwijzing nodig.

Toestemming
Vanuit de wetgeving dienen beide ouders die gezag hebben schriftelijk toestemming te geven voor onderzoek en behandeling door Mediant. Dit is het geval bij kinderen en jongeren tot 16 jaar. Vanaf 16 jaar worden jongeren beschouwd als zelfstandige cliënten die geen toestemming nodig hebben van ouders om hulp van ons te krijgen. 
Het toestemmingsformulier kan ingevuld en ondertekend, gestuurd worden naar antwoordnummer 1105, 7500 VB Enschede

Erkende verwijzers Mediant Jeugd

Erkende verwijzers zijn: • Wijkcoach van uw gemeente • Huisarts • Jeugdarts • Kinderarts • Psychiater