De organisatie Mediant

Mediant is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in de regio Twente die hulp, advies en begeleiding biedt aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Waar dat nodig is, bieden wij tevens hulp aan familie en mensen in de omgeving zodat problemen beter en sneller worden opgelost.

Binnen Mediant werken professionals die deskundig zijn op het gebied van diverse stoornissen en leeftijdsfasen waarin deze kunnen optreden. Mediant beschikt over afdelingen voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen en enkele specialistische centra.Daarnaast ondersteunt Mediant in de huisartsenpraktijk via de stichting POH GGZ Twente en met het Mobiel Consultatie en Behandel Team.

Bij Mediant werken bij c.a. 950 medewerkers (720 fte).

Mediant heeft op ieder niveau van de organisatie duaal management dat wil zeggen dat er naast een manager bedrijfsvoering altijd een zorginhoudelijk manager is. De Raad van Bestuur bestaat uit dhr. Peter Turpijn, voorzitter Raad van Bestuur en mw. Geert Uijterwaal, lid Raad van Bestuur.