Sinds 2020 beschikt Mediant over het keurmerk basis GGz, uitgereikt door het KiBG (Kwaliteit in Basis GGz). Sinds 2023 heet dit het keurmerk kortdurende generalistische GGz.

Elk jaar vullen we een zelfevaluatie instrument in, waarbij we op drie normen worden getoetst:

1. Kortdurend generalistisch behandelen: De GGz aanbieder biedt de client een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de client ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt. De behandelaar zorgt er samen met de client voor dat de hulpvraag duidelijk is en wat het doel is van de behandeling.

2. Transparant zijn, leren en verbeteren: De GGz aanbieder stelt keuze-informatie voor de client en huisarts/ verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu de dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens. We hebben een toegankelijke website waarop alle actuele informatie te vinden is die de client of verwijzer nodig heeft om te beslissen of Mediant de geschikte organisatie is.

3. Kennis delen in een lerend netwerk: De GGz aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGz. We hebben aangetoond dat we kennis, ervaring en expertise delen met andere zorgaanbieders binnen en buiten de GGz om zo samen te werken aan een betere mentale zorg regionaal en landelijk.

We hebben kunnen aantonen dat we invullen geven aan de volgende beloftes:
- Goed geïnformeerd: Onze website geeft duidelijke informatie.
- Samen beslissen: De client heeft regie over de behandeling.
- Zorg op maat: De client kan zo snel mogelijk zelf weer verder.
- Meten leren: Mediant wil altijd leren en verbeteren.
- Samen beter: We delen kennis met anderen.

Het KiBG geeft aan dat Mediant op overtuigende wijze heeft toegelicht dat en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de normen van het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGz. Mediant kent een kortdurende generalistische werkwijze en is betrokken, innovatief, transparant, trots en zelfkritisch. Het versterken van de eigen kracht en zelfregie van cliënten en het continu verbeteren van zorg staan bij ons hoog in het vaandel.

Al met al iets om trots op te zijn!