In de media is enige onrust ontstaan over de verplichte aanlevering van data aan de NZa als toezichthouder. Ook bij Mediant levert dat vragen op.

Hoe gaat Mediant om met het aanleveren van gegevens aan de NZa
Op dit moment leveren wij nog geen gegevens aan bij de NZa en Mediant doet dit ook alleen als zij ervan overtuigd is dat de privacy gewaarborgd is. Dat betekent dat de informatie niet te herleiden is naar een individueel persoon.
Uiteraard volgen wij ook de besprekingen en afspraken tussen onze brancheorganisatie De Nederlandse ggz en de NZa.
De branchevereniging van de Nederlandse ggz heeft hier op gereageerd en ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een reactie gegeven.
Waarom worden gegevens opgevraagd door de NZA?
De gegevens worden verzameld om beter zicht te krijgen op hoeveel zorg cliënten met ongeveer dezelfde problematiek nodig hebben. Dit wordt de zorgvraagtypering genoemd. Met een goede zorgvraagtypering wordt duidelijk wat nodig is om bepaalde groepen cliënten goed te helpen en dit ook financieel mogelijk te maken. Lees meer hierover in dit artikel van De Nederlandse ggz.

Reactie NZa
De NZa heeft gereageerd op de onrust met de volgende reactie: “De NZa verzamelt deze gedepersonaliseerde informatie zo dat die niet te herleiden is naar een individuele patiënt. Alleen als we deze data zouden koppelen aan andere datastromen zou het mogelijk kunnen zijn deze wel te herleiden. Onze processen zijn zo ingericht dat dit niet zal gebeuren. Zorgverzekeraars krijgen geen inzicht in de antwoorden op alle zorginhoudelijke vragen.
Patiënten hebben altijd de mogelijkheid om via een privacyverklaring bij hun behandelaar aan te geven dat zij bezwaar hebben tegen het aanleveren van informatie. Behandelaren leveren dan een aantal informatie-elementen over die patiënt niet aan.”
Zie ook de volledige reactie van de NZa

Bezwaar maken tegen gegevens aanleveren
Uiteraard kan iedere cliënt bezwaar maken tegen de aanlevering van de gegevens via een privacyverklaring. Vraag hier naar bij uw behandelaar.