Wanneer iemand niet om hulp vraagt maar dit duidelijk wel nodig heeft, is er bemoeizorg van Mediant en Tactus.

Het team is gespecialiseerd in het helpen van mensen die hier niet om vragen.

De problematiek van de mensen die zorg ontwijken bestaat vaak uit overlast, vervuiling en/of verwaarlozing.
Het vermogen voor zichzelf te zorgen is verdwenen; isolement en eenzaamheid liggen op de loer. Door deze mensen op te zoeken in hun eigen omgeving en hulp te bieden, voorkom je dat ze verder afglijden.

Contact

Je kunt ons op werkdagen bereiken van 8.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0800 588 58 80 of ons een mail sturen via Bemoeizorg@mediant.nl

Hoe werkt bemoeizorg

Soms komen mensen er zelf niet meer uit en zijn ze onmachtig om hulp te vragen. Kwetsbare personen waarbij de lijn naar de hulpverlening is geknapt. Deze mensen hebben zorg hard nodig, maar doen ook erg hun best dit te vermijden. Dan is het goed bemoeizorg in te schakelen.

Bemoeizorg betekent naar elkaar omkijken; signaleren dat iemand hulp nodig heeft. Iedereen, van professional tot buurman, kan iemand aanmelden voor bemoeizorg; de directe omgeving van iemand die hulp nodig heeft is dan ook erg belangrijk. In onze werkwijze is er dan ook veel aandacht voor samenwerking met familie en andere zorgorganisaties.

Bemoeizorg is gericht op het aangaan en onderhouden van contact. Daarmee streven we naar verbeteren van de kwaliteit van leven en het verminderen van overlast. Daarnaast motiveren we mensen voor andere vormen van hulpverlening. Het team is ook in staat in te schatten of iemand een gevaar is voor zichzelf of de omgeving. Wanneer passende maatregelen nodig zijn, worden deze genomen. Bemoeizorg sluit aan bij de behoeften van de cliënt. Het gaat niet zozeer om wat iemand nodig heeft, maar om wat iemand wil.

Het team

Het team Bemoeizorg bestaat uit sociaal psychiatrische verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, een psychiater, verpleegkundigen en een GZ- psycholoog. Het team is een samenwerking tussen Mediant en Tactus. Het team Bemoeizorg wordt gefinancierd met WMO-gelden van de Twentse gemeenten. Het team is werkzaam in Twente.