FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment, ofwel Hulp bij meervoudige en complexe problemen. 

Belangrijk uitgangspunt bij FACT is dat de hulp vanuit een team wordt aangeboden. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheid. Hierdoor is het mogelijk snel en gericht te behandelen bij meervoudige en complexe problemen. De behandeling en begeleiding vindt plaatst vanuit de eigen woonomgeving, waarbij de hulpverlener naar de persoon toegaat wanneer dat nodig is.

Het team

Het team bestaat uit een psychiater, psychologen, GZ psychologen, ambulant verpleegkundigen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, een leefstijlcoach, een systeemtherapeut en een ervaringsdeskundige. 

FACT is voor mensen die te maken hebben met psychotische stoornissen. Daarnaast kan er sprake zijn van andere langdurige en complexe psychische en psychiatrische aandoeningen, eventueel in combinatie met middelengebruik.

Binnen Mediant bestaan verschillende FACT Teams waaronder een FACT Jeugd Team.

Bekijk ook de folder van FACT.

FACT Folder

Hoe verloopt het contact met het FACT-team

Nadat iemand is doorverwezen door de huisarts of een andere hulpverlener, volgt een intakegesprek. Er wordt besproken welke behandeling nodig is.
Er wordt vervolgens een hulpverlener toegewezen die het eerste aanspreekpunt is, maar ook de andere hulpverleners uit het team bieden zorg. Op die manier ontstaat er geen afhankelijkheid van één hulpverlener. Het streven is dat men met zoveel mogelijk teamleden bekend is. Familie of andere belangrijke personen of instanties worden in overleg bij de behandeling betrokken.

Contact FACT Volwassenen 

Aanmeldbureau FACT Volwassenen:
 Aanmeldbureaufact@mediant.nl. 

Verwijzen kan via Zorgdomein. Beschik je niet over Zorgdomein en heb je hier interesse in? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via  communicatie@mediant.nl.

Contact FACT Jeugd: www.factjeugdtwente.nl