Bij Ondersteuning Zelfstandig Leven (OZL) bieden wij ambulante begeleiding in de thuissituatie.

De begeleiders doen er alles aan om clienten zo gezond en zo prettig mogelijk thuis te laten wonen en de behandeling hiermee succesvol te ondersteunen.
Voor meer informatie kunt u mailen of bellen via pazzagesecretariaatambulant@mediant.nl of tel 053-480 72 04.
Het team werkt nauw samen met behandelaren van Mediant. OZL zorg kan worden ingezet voor, tijdens en na afloop van opname of behandeling.

Kijk voor meer informatie op www.pazzage.nl