De trajectbegeleiders van PaZZage helpen cliënten het dagelijkse leven en de rol in de samenleving (nieuwe) invulling te geven. Een baan, vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding draagt bij aan hun herstel, geeft zelfvertrouwen en verkleint het risico op terugval. De trajectbegeleiders kijken niet naar wat iemand niet (meer) kan. Zij kijken naar wat iemand wel kan.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het circuit PaZZage, telefoon: 053-4807204 of mail naar  pazzage@mediant.nl

Het postadres is: Postbus 775 7500 AT Enschede
Het bezoekadres is: Noord Esmarkerrondweg 372, Enschede
 www.Pazzage.nl