Mediant moet, net als andere zorgaanbieders in Nederland, het burgerservicenummer (BSN) registreren. Dit is vastgelegd in de Wet Gebruik BSN in de Zorg.

Iedereen die bij een Nederlandse gemeente ingeschreven staat, heeft een BSN. Dit nummer is te vinden op het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Wij vragen daarom dat men bij de eerste afspraak met Mediant altijd een van deze documenten meeneemt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijke EPD.