Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen is er voor behandeling, diagnose, begeleiding en advies bij Bipolaire Stoornissen / klachten op het gebied van stemmingswisselingen / manisch-depressieve stoornis.

Iedereen voelt zich wel eens blij, gelukkig en vol energie, maar soms ook lusteloos, neerslachtig of in de put. Dit zijn normale gevoelens, passend bij geluk of problemen in het leven die iedereen heeft. Vaak gaat het om gevoelens die enkele uren of dagen duren. Het zijn normale variaties van de stemming.

Wanneer iemand langere tijd te uitgelaten en vol energie is, of juist te somber zonder zich erover heen te kunnen zetten kun je spreken van een (hypo) manische of depressieve periode. Als dit patroon blijft bestaan, waardoor je belemmerd wordt in het dagelijks functioneren ( werk, relaties, thuis, etc), kan er sprake zijn van een manisch- depressieve stoornis ook wel bipolaire stoornis genoemd.

Circa 2% van de bevolking krijgt ooit in het leven te maken met een bipolaire stoornis. Deze stoornis treedt over het algemeen voor het 15-25e levensjaar op.

Wat biedt het Centrum voor Bipolaire Stoornissen

Een diagnose, behandeling, therapie, advies of begeleiding bij het Centrum voor Bipolaire Stoornissen volgt na een verwijzing van de huisarts of andere verwijzer.
Na de doorverwijzing volgt een onderzoeksperiode. Tijdens deze onderzoeksperiode wordt een inventarisatie gemaakt van de klachten om tot een diagnose te komen en om na te gaan welke behandeling het beste past.

Het team

Binnen het Centrum voor Bipolaire Stoornissen werken verschillende experts waaronder een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen een psychotherapeut en een verpleegkundig specialist.

Verwijzen

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar ons centrum dan kunt u contact opnemen met het secretariaat via 053-488 18 90
Vragen kunt u ook stellen via: Centrum voor Bipolaire Stoornissen Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

Verwijzen kan via Zorgdomein. Geen Zorgdomein en wel interesse? Neem dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl. 

Contact

Centrum voor Bipolaire Stoornissen
Telefoon: 053 488 18 90 of E-mail:  bipolair@mediant.nl

Het Centrum voor Bipolaire Stoornissen is lid van Het kenniscentrum bipolaire stoornissen en we werken volgens de wettelijke richtlijnen van het kenniscentrum. Zie ook www.kenniscentrumbipolairestoornissen.nl
Het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD). Zie ook www.nedkad.nl

Nieuwsbrief

02/04/2024 Nieuwsbrief april 2024

01/12/2023 Nieuwsbrief december 2023

01/09/2023 Nieuwsbrief september 2023

01/03/2023 - Nieuwsbrief maart 2023opent nieuw scherm

02/01/2023 - Nieuwsbrief januari 2023opent nieuw scherm

05/11/2020 - Wilt u op de hoogte blijven?opent nieuw scherm


Klik hier om je aan te melden voor de nieuwsbrief