Balanz RGB

Voor Eet- en voedingsstoornissen heeft Mediant het Centrum voor Eetstoornissen, BalanZ Twente. Het centrum is er voor mensen met Anorexia NervosaBoulimia Nervosa of andere eetstoornissen zoals een eetbuistoornis.

Wanneer eten niet langer vanzelfsprekend is, het dagelijks zorgt voor gepieker, paniek, walging of een schuldgevoel.
Wanneer eten een middel is geworden om andere gevoelens te onderdrukken, een gevoel van 'controle' te ervaren dan is het tijd om hulp te zoeken.
Er kan dan sprake zijn van een eetstoornis. 

Bekijk ook de folder voor meer informatie over BalanZ.

Folder BalanZ

 

Hulp van BalanZ Twente

Het is belangrijk hulp te zoeken wanneer er eetproblemen spelen. Bij een tijdige behandeling herstelt driekwart van de mensen deels of geheel.

Mail of bel BalanZ via E-mail: info@balanztwente.nl of telefoon: 053-488 18 81.

Informatie wachttijden

Neem voor de meest actuele wachttijden contact op met het secretariaat van BalanZ via 053-488 18 81

BalanZ hulp anorexia boulimia nervosa hulp bij Binge eating disorder

Aanmelden

Voor alle behandelvormen die BalanZ biedt, is een verwijzing nodig van een behandelend arts, zoals de huisarts, of een interne verwijzing binnen Mediant.

De verwijzer stuurt een verwijsbrief naar het secretariaat van BalanZ. Na aanmelding volgt een screening door de programmamanager en doorgaans een eerste triagegesprek.

Verwijzen

Bent u verwijzer en wilt u meer weten over verwijzen naar BalanZ dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van BalanZ via 053-488 18 50
Vragen kunt u ook stellen via:  info@balanztwente.nl Dit mailadres is niet bedoeld voor verwijzingen.

Uw verwijzing kunt u sturen via Zorgdomein. Beschikt u niet over Zorgdomein en heeft u hier interesse in? Neemt u dan contact op met afdeling Communicatie via communicatie@mediant.nl.

Contact

BalanZ, Centrum voor eetstoornissen in Twente bevindt zich aan: Raiffeisenstraat 44 7514 AM Enschede
E-mail:  info@balanztwente.nl Telefoon: 053-488 18 50
www.BalanZTwente.nl

Intakeprocedure 

Het intakegesprek vindt plaats met een psycholoog, waarbij we ingaan op de klachten en achtergronden (anamnese). Daarnaast leggen we het behandelaanbod van BalanZ uit. We gaan in op de aspecten van de eetstoornis. Daarnaast vindt er standaard een psychiatrisch onderzoek plaats bij de psychiater van BalanZ. Na overleg in het team van BalanZ vindt een adviesgesprek plaats waarin overeenstemming over een passend behandelaanbod bij BalanZ, danwel advies voor behandeling elders, wordt besproken.

Aanbod voor ouders en naasten

Een eetstoornis is niet alleen heel ingrijpend voor degene die het betreft, maar ook voor de omgeving.
Er is bij BalanZ de mogelijkheid om hierover te praten met een van de hulpverleners.

BalanZ organiseert een tot twee keer per jaar een bijeenkomst voor ouders en naastenbetrokkenen van cliënten die bij BalanZ in behandeling zijn. Het doel van deze avonden is familie en naastbetrokkenen van onze cliënten informeren over BalanZ. Daarnaast kan men kennismaken met het team en informatie krijgen over hoe een behandeling eruit ziet.

Tijdens deze bijeenkomsten is er de gelegenheid kennis op te doen, vragen te stellen en ervaringen te delen met andere ouders en naasten.

Interessante links

www.proud2bparents.nl : Informatie voor ouders en betrokkenen van mensen met een eetprobleem of stoornis.
www.buropuur.nl : Handleidingen voor ouders, broers en zussen.
www.ixtanoa.nl :Website van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen en WEET. Ixta Noa is een zelfhulporganisatie voor iedereen die te maken heeft met psychische stoornissen.